Har du maskiner som ska avyttras?

Vi är alltid intresserade av maskiner som ska avyttras. Har du ensktaka maskiner eller en hel verkstad som ska säljas, så är du välkommen att kontakta oss. Vi tar även maskiner i inbyte om du ska hyra eller investera i en ny maskin.

Kontakta Sebastian på telefon 0325-618 282 eller e-post sebastian(a)licato.se för en förutsättningslös diskussion.