Fjärrsupport

Vi använder oss av TeamViewet för fjärrsupport.
Du kommer åt tjänsten genom att klicka på knappen nedan

Service

Service är en viktig del av en maskininvestering. Licato erbjuder service, reparation, support på fabrikaten som vi representerar därtill åtar vi oss även serviceuppdrag på andra fabrikat

Våra tekniker har mångårig erfarenhet av såväl styrsystem, elektronik, hydraulik och mekanik på CNC och manuella maskiner. Vi utför service på plats hos dig men har också möjlighet att vid omfattande skada flytta maskinen till vår verkstad för reparation, rekonditionering eller ombyggnation.

Säkerhetsöversyn enligt AFS 1999:8

Fortlöpande underhåll samt säkerhetsöversyn skall genomföras på gradsaxar och pressar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:8.Intervallerna skall ske enligt två alternativ:

1. Högst ett år
2. Högst 1600 drifttimmar, dock inte längre än två år

Licato utför säkerhetsöversyn för att kontrollera att dessa föreskrifter följs. Protokoll samt märkning av maskinen utförs och förslag lämnas på eventuella åtgärder.Geometrimätning

Med vårt mätsystem klarar vi att mäta och rikta verktygsmaskiner av de flesta typer, t.ex. fräsmaskiner, svarvar, pressar mm. Upplösningen är 0,001mm med ett mätavstånd upp till 20meter. Några exempel på mätningar är:

- Rakhet på maskinaxlar
- Spindlars pekriktning
- Rätvinklighet mellan maskinaxlar
- Planhet på maskinbord och fundament
- Lagerspel
- Vibration och lagerkondition

Förebyggande underhåll

Gör service innan det är för sent!
Våra tekniker kommer ut till er och ser över maskinparkens status. Normalt innefattar en FU service följande delar
Tillståndskontroll
Funktionskontroll 
Justeringar
Utbyte av slitdelar
Rengöring och smörjning
Säkerhetskontroll
Givetvis kan vi anpassa FU efter specifika behov. Efter service lämnas ett protokoll där det tydligt framgår maskinens status och eventuella åtgärdsförslag. En FU service förbättrar maskinens prestanda och ökar livslängden!