IMET H 601 NC (F500-1500)

Kontakta oss för pris

För att få ett kostnadsförslag på denna produkten så kontakta någon av våra säljare på info@licato.se

Automatisk CNC-styrd 2-pelarbandsåg. Lämplig för kapning av stålkonstruktioner, rör, samt solida material.
Gering från 0° till 60° vänster. Sågram i kraftig stålkonstruktion. Nedmatning sker med hjälp av återcirkulerande
kulskruvar kopplad till en självlåsande elektrisk motor. Sågbordet upplagrat på förspänd central kullagerbana. Såghjulens diameter 520 mm. ”Long-life” växellåda som arbetar i oljebad. Hårdmetall- och kullagerstyrningar för sågbladet. Frammatningsvagnen med 550 eller 1500 mm matningslängd, är elektriskt
driven och med högprecisa återcirkulerande kulskruvar. Båda backarna på frammatnings- skruvstycket
öppnar, vilket möjliggör frammatning av icke rakt material. Sågens NC kontroll medger lagring av 99 sågprogram med olika längder och antal. Minsta restbit endast 100 mm.

Standardutförande med
• Elektriska installationer enl. EU-normer.
• Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings
skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
• Sågning kontrolleras med NC kontroll; 99 sågprogram med
olika längder och antal kan lagras.
• Display för övervakning av bandets livslängd, bandhastighet,
antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt
Autodiagnostic vid fel.
• Rörliga delar skyddade enligt gällande regler.
• Hydraulisk reglering av matningshastighet och spännkraft
från kontrollpanelen.
• Mekanisk bladspänning med mikrobrytare för rätt
bandspänning och automatiskt stop vid bladbrott.
• Automatisk, mekanisk avkänning av materialdimension.
• Stativ med inbyggd kylvätsketank, hydraulisk enhet med
variabel pump, kylvätskepump och motoriserad bladborste.
• Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

(Se teknisk information under "fler bilder")

Liknande produkter

IMET GBS 218 GH
IMET IMET GBS 218 GH
Kontakta oss för pris
IMET X-Tech 410
IMET IMET X-Tech 410
Kontakta oss för pris
IMET X-TECH 630
IMET IMET X-TECH 630
Kontakta oss för pris

Senast besökta produkter