IMET X-Tech 320

Kontakta oss för pris

För att få ett kostnadsförslag på denna produkten så kontakta någon av våra säljare på info@licato.se

23
Hydrauliskt driven automatisk pelarstyrd bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Lämplig för
kapning i solida material samt profiljärn. Upp till 99 olika kaplängder och antal kan programmeras med
automatisk beräkning av bladtjocklek. Automatisk beräkning av antal matnings repetitioner efter angiven
kaplängd. Arbetsparametrar, felmeddelanden, och relevanta justeringar är tillgängliga från kontrollpanelen.
Bladhastigheten är steglöst justerbar mellan 20- 110 M/min, och kontrolleras av en elektronisk inverter.

Standardutförande med
• Elektriska installationer enl. EU-normer.
• Lågvolt 24V, huvudströmbrytare och underspännings skydd,
överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
• Arbetscykel: snabbmatning till startposition - arbetsmatning
till nedre stopp - snabb retur till startposition –materialet
matas fram –en ny cykel påbörjas
• Programmering av materiallängder från 6- 9999 mm, med
automatisk frammatnings repetition och beräkning av
bladtjocklek. Nedmatningstryck och bladhastighet justeras av operatören.
• Minsta restbit 80 mm, inkrementell frammatning med
automatisk beräkning av bladtjocklek.
• Hydraulisk bandspännings övervakning kontrollerad av
styrsystemet. I slutet av sågcykeln minskas bandspänningen
automatiskt för att undvika onödigt slitage av sågbladet.
• Bandstyrningarna anpassas automatiskt efter materialets storlek.
• Golvstativ med utdragbar spåntank., kylvätskepump,
hydraulenhet och hydrauloljetank.
• Motoriserad spåntransportör och motoriserad bladrensborste.
• Elektronisk varvtalsreglering.
• Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

(Se teknisk specifikation under "fler bilder")

Liknande produkter

Senast besökta produkter